Jungle In Da Box Starter kit

Jungle In Da Box Starter kit
  • Výrobce: Jungle In Da Box
Akční nabídka
Kód produktu: AD24261
Původní cena: 1 399,00 Kč
Cena bez DPH: 785,12 Kč
Cena s DPH: 950,00 Kč
Ušetříte: 449,00 Kč (32%)
Dostupnost: Skladem

Hnojivo JungleInDaBox je třísložkový komplex minerálního základu a synergicky působících biologických doplňků. Souborem svých vlastností přesně vystihuje potřeby jak profesionálů, tak začátečníků; nabízí snadnou přípravu, dlouhodobou stabilitu nastavených hodnot roztoku a zejména vysokou efektivitu, a to díky inovativnímu složení podle nejnovějších poznatků z biochemie rostlin. Svým složením simuluje v největší možné míře přirozené procesy probíhající v nejkvalitnějších úrodných půdách.

Všechny živiny, dodávané rostlinám hnojivem JungleInDaBox, jsou výhradně ve formě, v jaké se tyto živiny vyskytují v přírodě v půdě. Díky optimální formě je zajištěna naprostá využitelnost složek hnojiva a energie fotosyntézy na stavbu rostlinné hmoty. JungleInDaBox neobsahuje žádné balastní, pro rostliny nepotřebné látky, a proto splňuje náročnější požadavky na výživu při pěstování pod LED osvětlením. Obsah všech živin ve formě přímo využitelné rostlinou dovoluje i použití na vysoce účinné hnojení přímo na list (např. při klonování,jako léčebné hnojení a.j.), nebo hnojení v aeroponických systémech.

Obsahuje huminové a fulvo kyseliny, které jsou nejúčinnější složkou humusu obsaženou v kvalitní černozemi, tedy čistě přírodní látky. Tyto kyseliny působí jako nosič pro další biologicky aktivní látky:aminokyseliny a polysacharidy. Vazba základních živin na huminové kyseliny zvyšuje příjem těchto živin oproti hnojivu pouze minerálnímu. Další významnou složkou je vitamin B1, obsažený například v obilninách, luštěninách, kvasnicích a jádrech ořechů. Tento vitamin je důležitý jak pro naše lidské tělo, tak pro masivní podporu kořenového systému u rostlin, a to po celý jejich vegetační cyklus.

Specialitou našeho hydroponického hnojiva jsou samostatné pufrační mechanismy, které pomáhají udržovat stabilní pH zálivkového roztoku. Budete příjemně překvapeni snížením spotřeby přípravků na úpravu pH zálivky,v některých případech (dle kvality místní vody) zcela odpadne jejich používání.

JungleInDaBox neobsahuje žádná umělá barviva na rozlišení složek. Zbarvení roztoků je způsobeno výhradně organickými látkami. Díky kvalitě použitých surovin můžeme garantovat neměřitelný obsah těžkých kovů, jak dokazuje analýza referenční laboratoře ÚKZÚZ. Tyto skutečnosti umožňují použití při pěstování rostlin pro léčebné použití.

Dávkování:

míchejte složky A, MIKRO a B v uvedených poměrech do dosažení požadovaného EC! Každou složku odměřte a rozmíchejte v zálivce. Nemíchejte dohromady koncentrované složky A a MIKRO, popř.B a MIKRO.Složky A a B se mohou mísit i jako koncentrované - toho lze využít k ještě rychlejší přípravě zálivky.

Obsah balení:
 

  •   1l složky A
  •   1l složky MIKRO
  •   2l složky B
  •   odměrka 50ml
  •   pěstební tabulka