Mapito 80L (hydrosubstrát N°1)

Mapito 80L (hydrosubstrát N°1)
  • Výrobce: Grodan
Kód produktu: AD490
Cena bez DPH: 701,65 Kč
Cena s DPH: 849,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Ačkoliv Mapito existuje již delší dobu, zdá se, že jeho přednosti objevují pěstitelé až v posledních letech. Je to pochopitelné, Mapito má pevnou strukturu a obsahuje optimální poměr vody a kyslíku. Tato kombinace tvoří základ dobré sklizně! Mapito sestává z vloček minerální vlny a polyuretanových vloček. Samo Mapito neobsahuje skoro žádnou výživu, ale nasává vodu a tekutou výživu.

Proplachování, hodnoty EC a pH
Před použitím je třeba Mapito dobře propláchnout, aby se snížila hodnota EC. Jinou důležitou zásadou při pěstování v Mapitu je, že musíme pečlivě kontrolovat hodnotu pH v substrátu. Pro úspěšné pěstování v Mapitu je nejlepší, pokud udržujeme hodnotu pH v substrátu mezi 5,3 a 5,8. Vzhledem k tomu, že obyčejná voda z vodovodu má hodnotu pH asi 7,5, je třeba hodnotu pH vodovodní vody snížit. Hodnotu pH dostaneme na ideální úroveň, pokud použijeme záporné pH a dodržíme přesně dávkování. pH je třeba pravidelně měřit a kontrolovat. Informace o hodnotě pH vody z vodovodu ve vašem regionu můžete často najít na Internetu.

Namáčení
Před započetím pěstování v Mapitu, stejně jako při pěstování v minerální vlně, je důležité nechat Mapito máčet. Pokud to neuděláte nebo uděláte špatně, hrozí nebezpečí, že Mapito nebude fungovat tak dobře, jak by mohlo, a bude nasávat mnohem méně vody a tudíž bude i rostlinám poskytovat méně vody. Všechny substráty z minerální vlny (takže také Mapito) je třeba před počátkem pěstování nechat máčet. To se dělá, aby se zvětšila nasákavost Mapita. Nazýváme to „kapilární činnost“. Mapito, které nebylo předem máčeno, nezadržuje dostatečně vodu, a proto neposkytuje rostlinám dostatek vody a živin, které by mohly čerpat. S tímto problémem se často setkáváme u pěstitelů, kterým nezakořeňuje velké množství řízků. Vynechání máčení nebo krátká doba máčení Mapita je jednou z největších chyb. Mladé, často zranitelné řízky to dlouho nevydrží. Z toho důvodu jsou také pláty minerální vlny často opatřeny plastikovou vrstvou (bílá ochranná vrstva). Obvykle tato umělohmotná vrstva při zahradničení funguje jako květináč. Díky umělohmotné vrstvě lze pláty navíc lépe ponořit. Pokud se Mapito nebo minerální vlna nenechají před používáním máčet, zůstanou suché i během pěstování. Mapito pak nemůže ideálně nasávat a zadržovat vlhko. Optimální je máčení v průběhu 24 hodin. Správným máčením jste položili základ dobré sklizni!

Tip na pěstování
Při prvním plnění květináčů nebo kontejnerů vločkami Mapito se snažte nádoby plnit co nejvíce. Použitím co největšího množství vloček předejdete tomu, aby substrát po prvním namočení příliš klesl. Po nasáknutí vody vločky ztěžknou a vytlačí část vzduchu, který se nachází v prostoru mezi nimi. Tím se může objem substrátu Mapito značně zmenšit. Když použijete dostatečné množství vloček, bude substrát i po sražení dostatečně vysoký na pěstování zdravých rostlin. Kdyby vám substrát Mapito přesto hodně klesl, přidejte další vločky tak, aby vznikla optimální vrstva substrátu.