Vzduchotechnika

31.12.2011 13:38

Větrání se člení do tří hlavních skupin:
1) odsávání; vyvedení použitého vzduchu z místnosti
2) cirkulace vzduchu; pohyb vzduchu uvnitř místnosti
3) přívod vzduchu; přívod čerstvého vzduchu bohatého na CO2Odsávání

 • instalace odsávání je smysluplnější, než by sis myslel
 • nedostatečné větrání je kritickým problémem mnoha nefungujících pěstíren
 • mnohdy nejde jen o zbytečnou šetřivost, ale i o podcenění situace a nedostatečné vzetí v úvahy
 • omezující faktory (měnící se venkovní teplota, roční období atd)
 • výkon odsávání je určován uhlíkovým filtrem, ohebnou rourou (délkou a počtem ohybů), osvětlením (výkon 400, 600 nebo 1000 W), vývodem a velikostí místnosti
 • protitlak, který vzniká v aparatuře, spotřebuje bez problémů 30% celkového výkonu. Tím pádem musíme koupit větší Ventilátor, než bychom se mohlo na začátku zdát

Cirkulace vzduchu

 • přívod čerstvého vzduchu sám o sobě nestačí
 • listy jsou samy o sobě enormně velký izolátor, takže vzduch mezi nimi se rychle ustálí
 • jakmile se vzduch mezi listy nepohybuje, CO2 v tomto vzduchu se rychle spotřebuje, rostlina se dostává do problémů s dýcháním a její látková výměna se zastavuje
 • jinými slovy: rostlina všechny procesy pozastaví
 • nejjednodušší a nabízející se možností je postavit do místnosti jeden nebo více pohyblivých ventilátorů (popř. stropní ventilátory)

Přívod čerstvého vzduchu

 • můžeš se omezit na vytvoření velkého otvoru, skrz něhož bude vzduch nasáván dovnitř (mysli na rovnoměrné rozložení čerstvého vzduchu)
 • bude-li vzduch odsáván pryč z místnosti, vznikne vakuum a odvedený vzduch bude nahrazován čerstvým, který bude nasáván skrze otvor.
 • nejlepší je zřídit také pro přívod vzduchu Ventilátor
  s o něco menší kapacitou přívodního ventilátoru (než je kapacita odsávacího), dosáhnete v pěst. místnosti malého podtlaku, který zamezí unikání nepříjemných zápachů
 • nasávání umístíme v blízkosti podlahy, aby byl vzduch protahován směrem nahoru okolo truhlíků a rostlin

CO2

 • oxid uhličitý potřebuje každá rostlina ke svému životu a fotosyntéze
 • CO2 je nejdůležitějším stavebním kamenem rostliny. C (= uhlík) používá rostlina k tvorbě buněk a O2 (= kyslík) vydechuje k našemu štěstí zase zpátky
 • přijímá je pasivně průduchy na povrchu listů
 • je velice důležité, aby se v pěst. místnosti pravidelně a dostatečně měnil vzduch
 • standardně se ve vzduchu vyskytuje mezi 350 a 500 PPM (parts per million, počet částeček v milionu) CO2, podle toho jestli pěstujete ve městě nebo na vesnici
 • teprve až když budeme schopni regulovat všechny hodnoty uvnitř místnosti a docílit dobré sklizně, můžeme začít experimentovat s CO2
 • pouze v takovém případě stojí totiž nedostatek CO2 v cestě rychlejší látkové výměny a je tudíž nejslabším článkem růstového řetězce

Tajemství úspěchu:

 • železné pravidlo, které funguje v 9 z 10 případů; na každou 400 W armaturu použijte sílu odsávání – 350 m3 , na každou 600 W armaturu – 500 m3./h
 • ventilace je klíčem ke správné teplotě a vlhkosti zduchu. Vyměňte vzduch v pěstební místnosti nejméně 2x za hodinu k zajištění úspěšné sklizně
 • udržujte v pěstební místnosti teplotu okolo 20-25 °C a po vypnutí lampy by se měla teplota pohybovat okolo 18-23 °C
 • vlhkost v růstové fázi rostlin udžujte mezi 60-80% a v květu okolo 40-60%
 • správná cirkulace vzduchu (stropní a otočné ventilátory) v pěstební místnosti zajistí rovnoměrné rozptýlení čerstvého vzduchu (bohatého na CO2) a zamezí zadržování přebytečné vlhkosti mezi rostlinami, která vede k nemocem a škůdcům
 • použijte regulaci s termostatem – umožní přesnější nastavení teploty a vlhkosti v místnosti, ušetří za elektřinu a čas
 • používejte pachové filtry nebo proti pachové esence (Vaportek), které zamezí šíření nežádoucích pachů

Varování:

 • máš-li k dispozici jen dva elektrické obvody, rezervuj jeden vždy každopádně pro osvětlení a zbývající vzduchovou aparaturu připoj na druhý obvod
 • osvětlení musí tedy mít vždy speciální obvod
 • pouhý jeden obvod je nedostatečný a tudíž nebezpečný
 • upevněte soustavu na gumové odpružení - vyrovnávají vibrace, takže zamezí nepříjemným zvukům (hučení atd)
 • chcete-li experimentovat s CO2, používejte v každém případě známé a spolehlivé aparatury
 • Nepobíhejte po místnosti v žádném případě se spínači, měřiči, CO2 láhvemi nebo magnetickými ventily. Je to velice nepřesné a mohlo by to mít za následek katastrofální neúspěch.
Zpět