Pěstování - INDOOR

31.12.2011 13:34
 • většina rostlin běžně kvete 1. za rok. Vnitřní pěstování přiměje rostliny kvést dříve a sklízet velká poupata každých 6-10 týdnů.
 • vnitřní osvětlení, vzduch, teplota, vlhkost, ventilace a CO2, půda, voda a živiny by měly být pečlivě kontrolovány, abychom rostlinám vytvořili ideální prostředí pro růst.
 • faktory, které ovlivňují zejména kvalitu, jsou mimo jiné:
  1) doba osvětlení
  2) teplota místnosti
  3) vlhkost vzduchu
  4) množství a druh živin
  5) genetický druh
 • nejznámější rizikové faktory jsou:
  1) nemoci a hmyz
  2) nevědomost
  3) policie
  4) sousedi
  5) tvá vlastní velká pusa (podívej, co mám za úžasnou pěstírnu!)
  6) smůla
 • tyto články dohromady tvoří ocelově pevný růstový řetězec
 • žádný článek pěstebního procesu není více či méně důležitý než ostatní
 • všechny jsou stejně podstatné!
 • v pěstírně, ve které jsou všechny faktory, kromě jediného, optimálně regulovány, budou možnosti výrazně ohraničeny právě tímto jedním faktorem
 • rostlina tady nemůže růst lépe, než jí nejslabší růstový faktor dovolí
 • kvalitu jednoho růstového faktoru spoluurčuje i správné fungování jiného faktoru
 • např. schopnost listů vypařovat vodu je oslabena nízkou okolní teplotou. To má zase za následek, že síla sání, díky níž jsou živiny nasávány skrze kořeny, je nižší. Potřebné živiny tak zůstávají v substrátu; okolí kořenů je pak kyselé. Vyšší stupeň kyselosti snižuje následně funkci kořínků
 • co se zprvu zdá jako zanedbatelný problém, může mít dalekosáhlé následky pro úplně jinou část rostliny!
 • pěstitel, který má nedostatečné znalosti o celém pěstebním procesu, pravděpodobně nerozezná příčiny neúspěchu a bude se snažit odstranit jen jejich příznaky (místo skutečných příčin). Je vysoká šance, že tím ještě celou věc zhorší

Naše rada zní

 1. PŘÍSTUP - vědomosti, nasazení a starostlivost jsou rozhodující k dosažení cíle
 2. KONEČNÝ CÍL - s pomocí technických pomůcek, „vylovit z rybníka tu největší a netlustší rybu“
 3. PRACOVNÍ NASAZENÍ - ochota a schopnost (zejména na začátku) investovat do této nové metody pěstování čas, aby byla možnost později užívat relativně zanedbatelného pracovního stresu
 4. POČÁTEČNÍ KAPITÁL - nešetřit na velkém a kompletním prostoru k pěstování a na výbavě
 5. SBÍRÁNÍ ZNALOSTÍ - je připraven – i po několika úspěšných sklizních – naslouchat dobře míněným radám. Dodatečné čtení časopisů a knih rovněž nemůže být na škodu
Zpět