Ochrana rostlin

31.12.2011 18:22

Nemoci

První krok v boji s plísní je dobré větrání v pěstební místnosti. To je třeba k odvlhčení vzduchu a k odstranění spór, které se ve vzduchu vyskytují. Kromě toho by se v pěstební místnosti neměli nacházet věci na kterých by se Plíseň mohla vyskytovat, např. zbytky rostlin. Tip: Při odstraňování těchto věcí buďte opatrný, ať nerozšíříte spóry ještě víc.

Prevence proti nemocem

 • ve zdravém těle zdravý duch – jestli-že budete udržovat rostliny vitální a zdravé, bude mnohem menší šance na to, že podlehnou plísni či jiné nemoci
 • udržuj pěstební místnost čistou
 • zabraň tomu, aby lidi, nářadí či zvířata a vše ostatní, co přichází zvenku, vnášeli do tvé zahrádky hmyz nebo Plíseň
 • nestav rostliny příliš blízko k sobě (příliš hustě). Nemají-li dostatek vzduchu a životního prostoru, rostliny ochabnou a jsou tenké, čímž se opět stanou náchylnější k nemocem
 • většina nemocí vzniká špatnými životními podmínkami v pěstební místnosti (teplota, vlhkost, malý prostor, PH a EC, málo vzduchu atd)
 • tvoření plísní zabráníme udržováním správné vlhkosti, dobré cirkulaci vzduchu v pěstební místnosti a dostatečným přívodem a odasáváním vzduchu
 • jako prevenci před plísněmi doporučujeme požívat biologický prostředek Polyversum (viz Recenze) a to již od ranních stádií rostlin
 • proti plísním v květech se osvědčil biologický prostředek Bud Rot Stop – také používat preventivně postřikem v květu


TIP:je velmi důležité rozpoznat primární příčinu nemocné rostliny. Jinak bychom napravováním mohli způsobit více škody než užitku

Přípravky proti plísním a nemocem

Existují biologické prostředky proti plísním, které fungují na rostlinné bázi (biofungicidy). Ty lze použít hlavně k prevenci a jako prostředky na nemoci v ranném stádiu (po postřiku napadená místa seschnou a Plíseň se stane neúčinnou). Při větším napadení je pravděpodobné, že budeš muset použít Fungicid na chemické bázi. S tímto prostředkem budeš muset rostliny důkladně postřikovat několikrát (s pauzou 5 až 10 dní). U těchto prostředků je udávaná doporučená čekací doba. Při použití těchto prostředků doporučujeme delší čekací dobu, než je udána na obalu.

 • Polyversum - Phythium oligandrum (biofungicid se stimulačně růstovým a květovým efektem)
 • Supresivit - Trichoderma (bio produkt k posílení zdraví rostlin)
 • BUD ROT Stop (bio přípravek proti plísním v květech)
 • B´cuzz (Atami) – Zámek + klíč (Bio abwehr)
 • PLAGRON – Bio Protect (celkové posílení zdraví rostlin)
 • BioNOVA – Vital (celkové posílení zdraví rostlin)
 • BioTon - řepkový olej + lecitin (bio kontaktní Fungicid)
 • Previcur (dezinfekce substrátu)

Škůdci

 • jedni z největších nepřátel všech pěstitelů
 • vysoká teplota, nízká vlhkost, příliš natěsnané rostliny, zanedbaná prevence i přístup lidí a zvířat do pěstební místnosti mohou způsobit výskyt nechtěného savého či žravého hmyzu
 • buďte opatrní, hmyzí populace má ve zvyku se rychle rozmožovat v krátkých cyklech
 • doporučujeme napadené listy otrhat a co nejdále je odnést z pěstební místnosti
 • při výskytu hmyzu se snažte snížit teplotu pěstební místnosti pod 25°C... nemají to rádi a snížíte tím možnost jejich reprodukce (rozmnožování)
 • namiřte na rostliny ventilátory... dojde také ke snížení teploty mezi rostlinami
 • zvyšte množství lepových desek... snížíte počet dospělých jedinců schopných rozmnožit se
 • nejrozšířenější škůdci: Sviluška, Molice, Smutnice, Mšice, třásněnka aj.

Nejčastější Škůdci

Sviluška

 • drobní, maximálně 1mm velcí pavoučkovití roztoči se čtyřmi páry nohou
 • barva hnědozelená až žlutá či oranžově červená
 • vyskytují se na spodní straně listů v koloniích sepředených pavučinkami
 • rostliny napadené sviluškou vykazují jemnou kropenatost listů, ztrátu barvy a vitality


biologická ochrana:

 • 1) Dravý roztoč – Phythoseiulus persimilis (www.biocont.cz)
 • 2) BioOL – biologický přípravek na ochranu rostlin
 • 3) Pest Off – biopřípravek odstraňující většinu škodlivého hmyzu

ostatní:

 • 1) Omite – postřikový prostředek ve formě emulze
 • 2) Talstar – bojovník proti savému hmyzu a sviluškám


Molice

 • dospělé Molice jsou asi 2 mm velké sněhobílé barvy a dobře létají
 • larvy a puparia molic připomínají malé, ploché a oválné štítky přisedlé většinou na spodní straně listů
 • škodí jak přímým sáním, tak tvorbou medovice na rostlinách
 • Kromě toho jsou přenašeči virových chorob rostlin


biologická ochrana:

 • 1) Parazitická vosička – Encarsia Formosa (www.biocont.cz)
 • 2) BioOL – biologický přípravek na ochranu rostlin
 • 3) Pest Off – biopřípravek odstraňující většinu škodlivého hmyzu

ostatní:

 • 1) Omite – postřikový prostředek ve formě emulze
 • 2) Talstar – bojovník proti savému hmyzu a sviluškám


Mšice

 • jsou asi 1 mm drobné žlutozelené, zelené až hnědozelené barvy, s průhlednými blanitými křídly
 • většina stádií však křídla nemá
 • škodí sáním rostlinných šťáv, tvorbou medovice a přenášením virových chorob


biologická ochrana:

 • 1) Parazitická vosička – Aphidus Colemani (www.biocont.cz)
 • 2) BioOL – biologický přípravek na ochranu rostlin
 • 3) Pest Off – biopřípravek odstraňující většinu škodlivého hmyzu

ostatní:

 • 1) Omite – postřikový prostředek ve formě emulze
 • 2) Talstar – bojovník proti savému hmyzu a sviluškám
 • 3) Aztek – bojovník proti mšicím


Smutnice

 • dospělé Smutnice jsou drobné, asi 2-4 mm dlouhé= mušky podobné komárům
 • charakteristická jsou dlouhá tykadla, černošedá barva těla, lehce kouřově zbarvená křídla s typickými černými žilkami
 • larvy smutnic jsou min. 5-7 mm dlouhé, bílé průhledné s černou hlavou
 • poškozují nejmladší kořínky zakořeňujících řízků a mladých rostlin... ty ztrácejí barvu a vitalitu


biologická ochrana:

 • 1) Parazitická hlístice – Steinernema Feltiae (www.biocont.cz)
 • 2) BioOL – biologický přípravek na ochranu rostlin
 • 3) Pest Off – biopřípravek odstraňující většinu škodlivého hmyzu
 • 4) Gnat Off – biologický prostředek určený proti larvám mšic a smutnic v substrátu

ostatní:

 • 1) Omite – postřikový prostředek ve formě emulze
 • 2) Talstar – bojovník proti savému hmyzu a sviluškám
Prostředky na prevenci

 • žluté a modré lepové desky (dobrá pomůcka, jak odhalit škodlivý hmyz už v brzkém stádiu)
 • ostatní biologické přípravky (Neem Oil, BioOL atd)

 

Naše rady

 • dobrý začátek je půl úspěchu.
 • začni s dobrým materiálem, ve němž se neskrývají žádné nemoci, její zárodky ani hmyz. To platí jak pro rostliny tak pro pěstební místnost
 • udržuj pěstební místnost čistou; nesmí se v ní povalovat špína ani zbytky rostlin
 • starej se o to, aby rostliny byly neustále naprosto fit
 • nestav rostliny příliš blízko k sobě (příliš hustě)
 • mysli na to, že rostliny rostou velice rychle. Podceníš-li na začátku nároky rostlin na místo, může se z tvé místnosti za pár týdnů stát prales
 • kontroluj svou místnost pravidelně, a to zejména s důrazem na výskyt hmyzu a podezřelých skvrn a fleků
 • chraň místnost před hmyzem
 • zabraň tomu, aby lidi, nářadí či zvířata a vše ostatní, co přichází zvenku, vnášeli do tvé zahrádky hmyz nebo Plíseň
 • pokud chceš například ve svém Grow-shopu někoho požádat o radu, měl by sis kontaminovanou rostlinu vzít s sebou např. do zavařovací sklenice. Tím ušetříš náhodné návštěvníky Grow-shopu infekce či rozšíření nákazy
Zpět