Možné omyly

31.12.2011 18:25

Příliš horko

silněji odsávat, vypnout jednu či více lamp; příliš malá kapacita větrání, koupit silnější odsávání

Příliš chladno

více topit, je-li to možné, zapnout další lampu; místnost není dostatečně izolována

Příliš vlhko

silněji odsávat, je-li to možné zapnout další lampu; nasadit odvlhčovač (nebo klimatizaci)

Příliš sucho

vypnout jednu či více lamp, připojit další zvlhčovač, dát do místnosti více vody; položit na zem starou namočenou deku podle toho, jak dlouho to bude zapotřebí (dávej však pozor na elektriku a na možné promáčení stropu u sousedů)

Odsávání běží na plné obrátky, přesto ale nestačí

přezkoušej, zda není ucpaný filtr; použij - pokud možno co nejkratší – odvětrávací hadici o velkém průměru, zvětši odvětrávací kanál; to sníží protitlak a tím zvýší výkon

Přehnojení, spojené s nakupením živinných solí v substrátu

 • Je-li voda obklopující kořeny příliš slaná, je voda odčerpávána, místo toho aby si ji rostlina schovávala.
 • Řešení: propláchnutí substrátu, dokud není opět dosažena správná hodnota EC. Potom začínáme s méně koncentrovaným roztokem. Pravděpodobně bylo předchozí nižší dávkování v pořádku.
 • Symptomy přehnojení jsou: stagnující růst, malé lístky a zažloutnutí (všech) okrajů listů

Utopení

 • kvůli přebytečné vlhkosti v substrátu je kyslík v vytlačován, a bez kyslíku kořeny nenávratně odumírají.
 • dostaví-li se tyto příznaky již krátce po začátku pěstování, podívej se, zda používáš dostatečně vzdušný substrát nebo rockwoolové rohože se správnou hustotou. Hustota rohoží je totiž určující pro schopnost rockwoolu udržovat vlhkost a rovnoměrně ji rozmístit po celé rohoži. Pokud máš správné rohože a nebo se problémy projeví až později při pěstování, může to být způsobeno přebytkem vody v rockwoolu.
 • Řešení: redukuj délku zavlažovacích cyklů nebo zvyš odstupy mezi jednotlivými cykly
 • Symptomy: listy jsou splasklé (ochablé) a visí směrem dolů, jedná se o speciální symptom utopení (přílišného zalévání).

Nedostatečné osvětlení

 • lampa asi visí příliš vysoko nad rostlinami a je od nich příliš daleko.
 • rostliny se pak natahují za zdrojem světla a rostou rychle do výšky. Na stonku je rozestup mezi dvěma rozvětveními moc veliký.
 • Řešení: nastavit osvětlení do správné výšky, tak aby teplota u vrcholků rostlin nepřekročila 30°C

Příliš málo CO2

 • v principu nemůže v místnosti nastat téměř nikdy nedostatek CO2, jelikož se ho nachází dostatek v okolním vzduchu, který do místnosti proudí různými otvory a škvírami. Co se však může klidně stát je, že CO2, který je v místnosti k dispozici, se kvůli nedostatečné cirkulaci nedostane k rostlinám
 • střecha (pokrývka) vytvořená z listů rostlin je velmi dobrý izolátor, což znamená, že vzduch, který se nachází mezi listím, se prakticky nepohybuje
 • to následně způsobuje, že se CO2 v takovémto nehybném vzduchu rychle spotřebuje, čímž se všechny procesy zpomalí a rostlina začne vypadat „nezdravě“, či dokonce postupně odumře
 • Řešení: nechat vzduch cirkulovat pomocí otočných popř. stropních ventilátorů

Vyschnutí

 • Jedná se o často se vyskytující problém. Listy pomalu zvenku zesvětlávají, a žilky zůstávají naopak dlouho zelené. Průduchy se uzavírají a rostlina namůže nadále odvádět vlhkost, takže není schopna přijímat další vodu. Vyschnutí je nemilý problém a zvlhčování je jeho jediným řešení.
Zpět