Měření

31.12.2011 18:15
 • Měřit znamená vědět!!!

Teplota °C

 • doporučená denní teplota při pěstování by se měla pohybovat v rozmezí optimálních 20-25 °C. V noci se kromě fotosyntézy chemický život rostliny od denního příliš nemění, ale teploty jsou pro noční dobu nejlepší v rozmezí 18-23 °C.
 • teploty nižší než 18 °C narušují růst, nižší jak 15 °C stagnují růst a nižší než 5 °C vážně poškodí rostlinu.
 • nejideálnější řešení je mít v pěstírně jak topení tak i klimatizaci, či pouze ventilaci.

Relativní vlhkost %

 • vlhkost klesá při použití ventilátoru.
  ke správnému změření hodnoty vlhkosti v místnosti i v jejích různých jejich částech – potřebujete HYDROMETR.
 • nejlepší je zakoupit jej v kombinaci s teploměrem v digitálním provedení.
 • výhodou je záznam mini/maxi hodnot v průběhu určité doby.
 • vysoká relativní vlhkost je velice důležitá pro semenáčky a řízky v začátku vegetačního cyklu (optimální hodnoty se pohybují v rozmezí 50 – 70 %. Naopak v konečných fázích vegetačního cyklu je třeba držet hodnoty RH na nižší úrovni (doporučujeme mezi 40 – 50 %)
 • vysoká vlhkost – vypouštět z místnosti více vzduchu (odčerpávat vlhký vzduch pravidelně z místnosti)
 • nízká vlhkost – zvýšit vlhkost rozprašovačem, zavěšeným mokrým hadrem nebo
  doporučujeme si pořídit ZVLHČOVAČ vzduchu

Hodnota PH

 • voda, hnojiva a správná hodnota kyselosti je pro růst všech rostlin velmi důležitý.
 • stupeň kyselosti určuje totiž látkovou výměnu rostliny, stejně jako kvalitu bakteriální kultury. Bakterie jsou podstatné pro přeměnu hnojiv na látky, které mohou rostliny přijímat.
 • hodnota PH udává koncentraci kyselin v roztoku. Jedná se o poměr kladně a záporně nabitých iontů vody. Množství kladně nabitých iontů vody se měří na PH-stupnici, která má rozsah od 0 (kyselá) do 14 (zásaditá). Kapalina s hodnotou PH 7 je neutrální, tedy ani kyselá ani zásaditá. Stupnice PH je sestavena logaritmicky: to znamená, že jeden stupeň znamená vždy desetkrát větší změnu: kapalina s PH 6 je 10x kyselejší než s PH 7, kapalina s PH 5 je 100x kyselejší…!

Hodnoty PH

mezi 5,5 a 5,8 Ideální
mezi 5,3 a 6,5 Dobré
mezi 5 a 7 Celkem dobré
pod 4,5 nebo nad 8,0 Rušený příjem živin
pod 3,5 nebo nad 9,0 Nepravidelné škody kořenů

PH je příliš nízké

 • v živném roztoku s hodnotou PH 5 nebo nižší se uvolňují částice jako železo, mangan a aluminium v množstvích, která mohou způsobit otrávení rostliny. Abychom se tomu vyhnuli, měl by roztok mít hodnotu PH alespoň 5,6.
 • hodnotu PH zvýšíš pomocí hydroxidu draselného

PH je příliš vysoké

 • při hodnotě PH vyšší než 6,5, se ionty železa, vápníku a fosforu vážou. Tyto látky jsou sice v živném roztoku, nejsou však rostlině k dispozici. Následky podobného nedostatku jsou závažné a brání rozvoji a růstu rostliny, a tím pádem i výnosům.
 • Hodnotu PH snížíš během růstové fáze kyselinou dusičnou a během květu kyselinou fosforečnou.

Hodnota EC

 • zkratka EC znamená Electric Conductivity (elektrická vodivost)
  rostliny, které rychle rostou a kvetou, musí mít k dispozici dostatek živin.
 • pro měření koncentrace živin se používá právě hodnota EC.
  není tak snadné určit přesnou koncentraci solí, kterou by měl roztok mít. Hodnota EC závisí na velikosti rostliny, množství vody, frekvenci zalévání, osvětlení, teplotě, vlhkosti i na původní
 • hodnotě EC, kterou má voda jako taková. Všechny tyto faktory hrají při určování poměru vody a živin určitou roli.

Příklad:

 • pěstitel A naměří u vody v místě jeho bydliště EC=0,5. Chce dosáhnout EC 1,8 a přidá vodě tudíž EC 1,3.
 • u pěstitele B doma teče tvrdší voda s EC=0,8. Chce-li také dosáhnout EC 1,8 měl by přidat jen 1,0 EC živných látek. Pokud však oba chtějí dávat rostlinám stejné dávky živin, musí pěstitel B připravit roztok s hodnotou EC 2,1.
 • živný roztok pro mladé rostliny by měl mít EC mezi 0,8 až 1,0 mS. U dospělých rostlin může EC dosahovat hodnoty až 2,5 mS.

Tajemství úspěchu:

 • spusťte provoz pěstírny dříve než do ní umístíte rostliny – získáte čas potřebný ke správnému nastavení aparatury a nedojde k zbytečnému poškození rostlin
 • díky vysoké teplotě lamp a síle odsávání vzduchotechniky bude těžké udržet správnou vlhkost pro mladé rostlinky – uvadnutí zamezíte použitím pololovičního počtu lamp (první 2-3 dny), nebo použitím celofánové fólie pomocí které můžete vytvořit okolo vašeho záhonu jednoduchý fóliovník popř. můžete použít dostatečně velký mikrotenový sáček, který přetáhnete přes mladou rostlinku a zapřete v každém květníku o 4 špejle
 • používejte 2 teplovlhkoměry – umožní vám kontrolu každého z nich a měření na dvou různých místech v pěstírně
 • snažte se držet PH hodnotu zálivky (v hydroponii i zemině) 5,8 PH. Tato hodnota zajišťuje správné a účinné vstřebávání všech dostupých živin.
 • zapisujte si každý den naměřené hodnoty – v případě špatné sklizně zjistíte snadno, kde se stala chyba

Varování:

 • měřící přístroje udržujte v čistotě a v suchém prostředí, řádně nakalibrované a s nabytými bateriemi – u digitálních měřících přístrojů můžou slabé baterie způsobit nepřesné měření a tudíž i škody na sklizni
Zpět