Hnojiva

Hesi Powerzym 1l

Akční nabídka

Původní cena: 329,00 Kč
Vaše cena: 270,00 Kč

Hesi Powerzym 2,5l

Akční nabídka

Původní cena: 739,00 Kč
Vaše cena: 610,00 Kč

Hesi Powerzym 5l

Akční nabídka

Původní cena: 1 299,00 Kč
Vaše cena: 1 090,00 Kč

Hesi Powerzym 10l

Akční nabídka

Původní cena: 2 369,00 Kč
Vaše cena: 1 970,00 Kč

Hesi Boost 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 189,00 Kč
Vaše cena: 160,00 Kč

Hesi Boost 1L

Akční nabídka

Původní cena: 299,00 Kč
Vaše cena: 260,00 Kč

Hesi Boost 2,5L

Akční nabídka

Původní cena: 599,00 Kč
Vaše cena: 530,00 Kč

Hesi Boost 5L

Akční nabídka

Původní cena: 1 099,00 Kč
Vaše cena: 980,00 Kč

Hesi Boost 10L

Akční nabídka

Původní cena: 1 989,00 Kč
Vaše cena: 1 700,00 Kč

Hesi Supervit 10ml

Akční nabídka

Původní cena: 219,00 Kč
Vaše cena: 190,00 Kč

Hesi Supervit 50ml

Akční nabídka

Původní cena: 509,00 Kč
Vaše cena: 450,00 Kč

Hesi Supervit 100ml

Akční nabídka

Původní cena: 729,00 Kč
Vaše cena: 610,00 Kč

Hesi Supervit 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 3 269,00 Kč
Vaše cena: 2 760,00 Kč

Hesi Ph +

Akční nabídka

Původní cena: 249,00 Kč
Vaše cena: 200,00 Kč

Hesi Ph - růst

Akční nabídka

Původní cena: 229,00 Kč
Vaše cena: 200,00 Kč

Hesi Ph - květ

Akční nabídka

Původní cena: 279,00 Kč
Vaše cena: 230,00 Kč

Hesi TNT Complex 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 199,00 Kč
Vaše cena: 170,00 Kč

Hesi TNT Complex 1l

Akční nabídka

Původní cena: 279,00 Kč
Vaše cena: 220,00 Kč

Hesi TNT Complex 5l

Akční nabídka

Původní cena: 729,00 Kč
Vaše cena: 610,00 Kč

Hesi TNT Complex 10l

Akční nabídka

Původní cena: 1 259,00 Kč
Vaše cena: 1 070,00 Kč

Hesi TNT Complex 20l

Akční nabídka

Původní cena: 2 269,00 Kč
Vaše cena: 1 890,00 Kč

Hesi Bloom Complex 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 209,00 Kč
Vaše cena: 180,00 Kč

Hesi Bloom Complex 1l

Akční nabídka

Původní cena: 279,00 Kč
Vaše cena: 230,00 Kč

Hesi Bloom Complex 5l

Akční nabídka

Původní cena: 729,00 Kč
Vaše cena: 610,00 Kč

Hesi Bloom Complex 10l

Akční nabídka

Původní cena: 1 259,00 Kč
Vaše cena: 1 070,00 Kč

Hesi Bloom Complex 20l

Akční nabídka

Původní cena: 2 269,00 Kč
Vaše cena: 1 890,00 Kč

Hesi Phosphor Plus 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 159,00 Kč
Vaše cena: 140,00 Kč

Hesi Phosphor Plus 5l

Akční nabídka

Původní cena: 579,00 Kč
Vaše cena: 490,00 Kč

Hesi Phosphor Plus 10l

Akční nabídka

Původní cena: 1 019,00 Kč
Vaše cena: 860,00 Kč

Hesi Phospor Plus 20l

Akční nabídka

Původní cena: 1 829,00 Kč
Vaše cena: 1 560,00 Kč

Hesi Hydro růst 1l

Akční nabídka

Původní cena: 239,00 Kč
Vaše cena: 210,00 Kč

Hesi Hydro růst 5l

Akční nabídka

Původní cena: 549,00 Kč
Vaše cena: 470,00 Kč

Hesi Hydro růst 10l

Akční nabídka

Původní cena: 999,00 Kč
Vaše cena: 860,00 Kč

Hesi Hydro růst 20l

Akční nabídka

Původní cena: 1 819,00 Kč
Vaše cena: 1 630,00 Kč

Hesi Hydro květ 1l

Akční nabídka

Původní cena: 239,00 Kč
Vaše cena: 210,00 Kč

Hesi Hydro květ 5l

Akční nabídka

Původní cena: 549,00 Kč
Vaše cena: 490,00 Kč

Hesi Hydro květ 10l

Akční nabídka

Původní cena: 999,00 Kč
Vaše cena: 860,00 Kč

Hesi Hydro květ 20l

Akční nabídka

Původní cena: 1 819,00 Kč
Vaše cena: 1 560,00 Kč

Hesi Coco 1l

Akční nabídka

Původní cena: 269,00 Kč
Vaše cena: 230,00 Kč

Hesi Coco 5l

Akční nabídka

Původní cena: 659,00 Kč
Vaše cena: 570,00 Kč

Hesi Coco 10l

Akční nabídka

Původní cena: 1 099,00 Kč
Vaše cena: 880,00 Kč

Hesi Coco 20l

Akční nabídka

Původní cena: 1 969,00 Kč
Vaše cena: 1 640,00 Kč

Hesi PK 13/14 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 199,00 Kč
Vaše cena: 170,00 Kč

Hesi PK 13/14 1l

Akční nabídka

Původní cena: 299,00 Kč
Vaše cena: 229,00 Kč

Hesi PK 13/14 5l

Akční nabídka

Původní cena: 1 059,00 Kč
Vaše cena: 900,00 Kč

Hesi PK 13/14 10l

Akční nabídka

Původní cena: 1 849,00 Kč
Vaše cena: 1 560,00 Kč

Hesi PK 13/14 20l

Akční nabídka

Původní cena: 3 349,00 Kč
Vaše cena: 2 930,00 Kč

Hnojivo Powder Feeding - short Flowering 1Kg

Akční nabídka

Původní cena: 1 080,00 Kč
Vaše cena: 969,00 Kč

Hnojivo Powder Feeding - short Flowering 500g

Akční nabídka

Původní cena: 650,00 Kč
Vaše cena: 589,00 Kč

GHE FloraDuo Bloom 10l

Akční nabídka

Původní cena: 2 990,00 Kč
Vaše cena: 1 990,00 Kč

GHE FloraDuo Bloom 5l

Akční nabídka

Původní cena: 1 590,00 Kč
Vaše cena: 1 149,00 Kč

GHE FloraDuo Bloom 1l

Akční nabídka

Původní cena: 449,00 Kč
Vaše cena: 299,00 Kč

GHE FloraDuo Bloom 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 319,00 Kč
Vaše cena: 219,00 Kč

GHE FloraDuo Grow Hard Water 10l

Akční nabídka

Původní cena: 2 990,00 Kč
Vaše cena: 1 890,00 Kč

GHE FloraDuo Grow Hard Water 5l

Akční nabídka

Původní cena: 1 590,00 Kč
Vaše cena: 1 049,00 Kč

GHE FloraDuo Grow Hard Water 1l

Akční nabídka

Původní cena: 449,00 Kč
Vaše cena: 299,00 Kč

GHE FloraDuo Grow Hard Water 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 319,00 Kč
Vaše cena: 219,00 Kč

GHE FloraDuo Grow Soft Water 10l

Akční nabídka

Původní cena: 2 990,00 Kč
Vaše cena: 1 990,00 Kč

GHE FloraDuo Grow Soft Water 5l

Akční nabídka

Původní cena: 1 590,00 Kč
Vaše cena: 1 039,00 Kč

GHE FloraDuo Grow Soft Water 1l

Akční nabídka

Původní cena: 449,00 Kč
Vaše cena: 299,00 Kč

GHE FloraDuo Grow Soft Water 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 319,00 Kč
Vaše cena: 219,00 Kč

GHE FloraBloom 10l

Akční nabídka

Původní cena: 2 149,00 Kč
Vaše cena: 1 440,00 Kč

GHE FloraBloom 5l

Původní cena: 1 199,00 Kč
Vaše cena: 859,00 Kč

GHE FloraBloom 1l

Původní cena: 349,00 Kč
Vaše cena: 260,00 Kč

GHE FloraBloom 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 239,00 Kč
Vaše cena: 169,00 Kč

GHE FloraGro 10l

Akční nabídka

Původní cena: 2 149,00 Kč
Vaše cena: 1 469,00 Kč

GHE FloraGro 5l

Akční nabídka

Původní cena: 1 199,00 Kč
Vaše cena: 839,00 Kč

GHE FloraGro 1l

Původní cena: 359,00 Kč
Vaše cena: 260,00 Kč

GHE FloraGro 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 239,00 Kč
Vaše cena: 169,00 Kč

GHE FloraMicro Hard Water 10l

Akční nabídka

Původní cena: 2 990,00 Kč
Vaše cena: 2 059,00 Kč

GHE FloraMicro Hard Water 5l

Původní cena: 1 519,00 Kč
Vaše cena: 1 090,00 Kč

GHE FloraMicro Hard Water 1l

Původní cena: 429,00 Kč
Vaše cena: 309,00 Kč

GHE FloraMicro Hard Water 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 289,00 Kč
Vaše cena: 199,00 Kč

GHE FloraMicro Soft Water 10l

Akční nabídka

Původní cena: 2 990,00 Kč
Vaše cena: 2 059,00 Kč

GHE FloraMicro Soft Water 5l

Původní cena: 1 519,00 Kč
Vaše cena: 1 090,00 Kč

GHE FloraMicro Soft Water 1l

Původní cena: 429,00 Kč
Vaše cena: 309,00 Kč

GHE FloraMicro Soft Water 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 289,00 Kč
Vaše cena: 139,00 Kč

GHE FloraMato 5l

Akční nabídka

Původní cena: 1 199,00 Kč
Vaše cena: 839,00 Kč

GHE FloraMato 1l

Akční nabídka

Původní cena: 359,00 Kč
Vaše cena: 249,00 Kč

GHE FloraMato 500ml

Původní cena: 239,00 Kč
Vaše cena: 169,00 Kč

GHE FloraNova Bloom 3,79l

Akční nabídka

Původní cena: 2 590,00 Kč
Vaše cena: 2 140,00 Kč

GHE FloraNova Bloom 946ml

Akční nabídka

Původní cena: 890,00 Kč
Vaše cena: 649,00 Kč

GHE FloraNova Bloom 473ml

Akční nabídka

Původní cena: 529,00 Kč
Vaše cena: 379,00 Kč

GHE FloraNova Grow 3,79l

Akční nabídka

Původní cena: 2 590,00 Kč
Vaše cena: 2 110,00 Kč

GHE FloraNova Grow 946ml

Akční nabídka

Původní cena: 899,00 Kč
Vaše cena: 649,00 Kč

GHE FloraNova Grow 473ml

Akční nabídka

Původní cena: 529,00 Kč
Vaše cena: 259,00 Kč

GHE Ripen 10l

Akční nabídka

Původní cena: 2 239,00 Kč
Vaše cena: 1 790,00 Kč

GHE Ripen 5l

Akční nabídka

Původní cena: 1 149,00 Kč
Vaše cena: 999,00 Kč

GHE Ripen 1l

Akční nabídka

Původní cena: 339,00 Kč
Vaše cena: 299,00 Kč

GHE Ripen 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 229,00 Kč
Vaše cena: 199,00 Kč

GHE Tripack Flora Hard Water

Akční nabídka

Původní cena: 789,00 Kč
Vaše cena: 590,00 Kč

GHE Tripack Flora Soft Water

Akční nabídka

Původní cena: 789,00 Kč
Vaše cena: 590,00 Kč

GHE FloraCoco Bloom 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 329,00 Kč
Vaše cena: 260,00 Kč

GHE FloraCoco Bloom 1L

Akční nabídka

Původní cena: 459,00 Kč
Vaše cena: 340,00 Kč

GHE FloraCoco Bloom 5L

Akční nabídka

Původní cena: 1 599,00 Kč
Vaše cena: 1 140,00 Kč

GHE FloraCoco Grow 500ml

Akční nabídka

Původní cena: 329,00 Kč
Vaše cena: 250,00 Kč

GHE FloraCoco Grow 1L

Akční nabídka

Původní cena: 459,00 Kč
Vaše cena: 209,00 Kč

GHE FloraCoco Grow 5L

Akční nabídka

Původní cena: 1 599,00 Kč
Vaše cena: 1 140,00 Kč

GHE GO Bio Bud 5l

Původní cena: 2 390,00 Kč
Vaše cena: 1 990,00 Kč

GHE GO Bio Bud 1l

Akční nabídka

Původní cena: 659,00 Kč
Vaše cena: 499,00 Kč